Inschrijfformulier lidmaatschap

Ondergetekende geeft zich op als lid Dante Deventer voor de periode van 1 sept. ………  tot 31 aug. ……….. en zal de bijdrage van:

  • € 25,00 voor 1 persoon
  • € 10,00 voor een tweede persoon van hetzelfde huishouden

overmaken op banknummer IBAN: NL 92 INGB 0006 7794 40
t.n.v.  Dante Alighieri Deventer

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en nimmer beschikbaar gesteld aan derden.