Formulier voor deelname aan activiteiten

………………….

 

Ondergetekende geeft zich op als deelnemer met  ….. persoon/personen.

Graag duidelijk aangeven met hoeveel leden / gasten van Dante Alighieri Deventer u komt.

Genoemde bedragen moeten worden overgemaakt

op banknummer IBAN: NL92INGB0006779440
t.n.v.  Dante Alighieri Deventer
onder vermelding van ”….”

Aanmelden: uiterlijk ……