Danteviering 700ste sterfdag

Dat jonge mensen gegrepen worden door het werk van een dichter die 700 jaar geleden stierf, laat de
expositie van hun kunstwerken zien die afgelopen weken in de Bergkerk te zien was. Door middel van
gastlessen en via een door leden van de vereniging samengestelde syllabus leerden scholieren van het
Veluws College Walterbosch te Apeldoorn en het Gymnasium Celeanum te Zwolle de geschiedenis en het
gedachtegoed van Dante kennen. Vervolgens gingen ze zelf aan de slag met het creatief verwerken van de oude waarden van Dante’s boodschap tot nieuwe beelden, vanuit de huidige tijd en persoonlijk perspectief gezien.

De tentoonstelling werd op 18 september geopend door de voorzitter van Dante Nederland, Rob Vroom als ceremoniemeester in Dante gewaad, gemaakt door ons bestuurslid Eva Szekeres, samen met onze voorzitter, Martina van Vloten, tijdens een feestelijke en muzikale middag. Zij bedankte iedereen die ons Project Dante 2021 ondersteund heeft, materieel en immaterieel, Ook memoreerde ze het verlies van ons lid Albert van der Vleuten, die meewerkte aan de syllabus.

Daarna hield Marcel Zwitser op inspirerende en indrukwekkende wijze zijn muzikale voordracht van de
Dante Symfonie van Franz Liszt. Hij liet horen en zien hoe Liszt de gevoelens van de in het woud dolende
Dante en Vergilius uitdrukte in klanken, hoe Liszt het erbarmen van de verdoemden in de Hel vertaalde in
muziek en dat je de opluchting van Dante na het verlaten van de Hel in de symfonie duidelijk kunt horen.

Vervolgens interviewde Dante de initiatiefneemster, Emilia Velders-Boni, die lovend was over het
geleverde werk waar de geestkracht, diepgang, originaliteit en humor van afstraalt.

De tentoonstelling was tot 3 oktober te bezichtigen in de Bergkerk.