Comitato Deventer

briefhoofd

De Comitato (afdeling)  Deventer bestaat sinds februari 1964 en heeft leden uit Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Zwolle en delen van Salland, de Achterhoek en de Veluwe.

Door het organiseren van zes lezingen, in het Italiaans en in het Nederlands, en het verschaffen van informatie, probeert de afdeling Deventer aan de doelstelling van de vereniging bij te dragen. Er wordt  niet alleen gedaan aan Cultuur met een hoofdletter C,  er zijn ook gezellige, ontspannende bijeenkomsten, zoals een filmmiddag met hapjes/drankjes in december, de serata of pranzo en de giornata. De filmmiddag en serata/pranzo zijn activiteiten van onze afdeling. De giornata is een feestelijke ontmoetingsdag voor alle leden uit Nederland en Vlaanderen, die beurtelings door een ander comitato wordt georganiseerd. Ons comitato  heeft de giornata in 1971 en 1994 verzorgd.

Geregeld krijgt elk lid een informatiebulletin toegezonden. Hierin staan de data van de geplande activiteiten vermeld en een korte toelichting daarop, mededelingen van het bestuur en vermeldenswaardige andere informatie omtrent programma’s  van  de afdelingen in Nederland.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt in 2021-2022 €25,- per jaar (van september tot september). Indien ook uw echtgeno(o)t(e) of partner lid wil worden  kost het in totaal € 35,-.

U kunt zich  aanmelden door invullen van het inschrijfformulier en de contributie  over te maken op rekeningnummer  NL92INGB0006779440  t.n.v. Dante Alighieri Deventer onder vermelding van Contributie Dante Deventer 2017-2018.

Wilt u eerst vrijblijvend komen kijken?  Dat kan: niet-leden betalen slechts € 5,– voor het bijwonen van een lezing. De lezingen vindt U in de agenda daar staat ook de locatie (meestal De Schalm – Dreef 1, 7414 EA Deventer).

Voor nadere informatie vult u het Contactformulier in.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en nimmer beschikbaar gesteld aan derden.